Nowotwór nerki

Nowotwór nerki

rak_nerki
Komórki nowotworowe powstają w nabłonku kanalików nerkowych i stanowią 90% zmian złośliwych tego narządu. Przez długi czas rozwija się on bezobjawowo. Następnie pojawiają się: krwiomocz, bóle lub wyczuwalne guzy w okolicy lędźwi.

Nowotwór nerki wykrywa się za pomocą tomografii komputerowej, która ukazuje wielkość guza oraz ewentualne przerzuty na węzły chłonne. Jednak ostateczną diagnozę stawia się po histopatologicznym rozpoznaniu wycinka pobranego podczas biopsji.

Podstawową metodą leczenia jest operacyjne (coraz częściej laparoskopowe) usunięcie części lub całej nerki nazywane nefrektomią. Stosuje się również leczenie celowe blokujące wzrost guza, immunoterapię, a rzadziej radioterapię (głównie ze względu na przerzuty). Chemioterapia jest w większości przypadków bezskuteczna. Należy do chorób dziedzicznych za sprawą mutacji genu CHEK2. Sprzyjają jej także: palenie papierosów, otyłość, nadciśnienie tętnicze, narażenie na działanie chemikaliów takich jak azbest oraz usunięcie macicy u kobiet. Dotyczy przeważnie osób po 60-tym roku życia.

Co ciekawe, około 50% zachorowań diagnozuje się przypadkowo podczas innych badań takich jak USG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny. Nowotworowi towarzyszą zespoły paranowotworowe, czyli objawy, które dotyczą innych organów i są efektem reakcji autoimmunologicznej organizmu. Należą do nich: podwyższony poziom wapnia we krwi, gorączkowanie, utrata wagi, niedokrwistość, nadciśnienie tętnicze, nieprawidłowe funkcjonowanie wątroby, problemy endokrynologiczne i inne. Nowotwór ma także tendencję do przerzutów, czego symptomami mogą być: powiększenie węzłów chłonnych (na szyi lub nad obojczykami), bóle kości i ich złamania, problemy z płucami – kaszel i duszności, bóle wątroby. Niestety nie jest chorobą całkowicie uleczalną. W działaniach profilaktycznych zaleca się unikanie czynnego i biernego palenia papierosów, walkę z otyłością, leczenie nadciśnienia tętniczego zgodnie z zaleceniami lekarza oraz unikanie zarażenia kadmem lub azbestem.