Białaczka

Białaczka

Przyczyny, objawy i leczenie białaczki

Białaczka jest nowotworową chorobą krwi i polega na niepohamowanym namnażaniu się złośliwych komórek w szpiku kostnym czy też w krwi. Stopień ich złośliwości uzależniony jest od typu białaczki. Schorzenie to prowadzi do zahamowania produkcji krwi, a więc przyczynia się do anemii i małopłytkowości. Po czym poznać tą chorobę? Jakie objawy daje ostra białaczka szpikowa?

Rak krwi – co przyczynia się do jego powstania?

Białaczka jest chorobą nowotworową układu krwionośnego, którą można nazwać mianem nowotworu krwi. Namnażające się, nieprawidłowe komórki zaczynają niszczyć coraz więcej tych zdrowych, po czym atakują organy. Wyróżnia się kilka typów białaczki, a każdy z nich ma inny przebieg. Zachorować może praktycznie każdy, gdyż nie poznano jak dotąd konkretnej przyczyny raka krwi. W grupie podwyższonego ryzyka znajdują się jednak osoby z nieprawidłowo funkcjonującym systemem immunologicznym. Przyczyną białaczki mogą być także infekcje wirusowe, predyspozycje genetyczne oraz czynniki fizyczne, biologiczne lub chemiczne. Wpływ mają także następujące czynniki: promieniowanie, wirusy oraz niektóre substancje chemiczne.

Objawy białaczki

W zależności od typu białaczki obserwuje się inne symptomy. Białaczka ostra charakteryzuje się szybkim i gwałtownym przebiegiem. Typowymi objawami się wówczas osłabienie i męczliwość, a samopoczucie uległa wyraźnemu pogorszeniu w przeciągu kilu dni bądź tygodni. Pojawiają się szumy uszne, zawroty głowy, przyśpieszone tętno i oddech. Niekiedy występują także krwotoki z nosa, dużo siniaków, nalot na migdałkach i języku, bladość skóry. Z kolei białaczka przewlekła może nie dawać symptomów przez bardzo długi okres czasu. Sygnałem alarmowym powinny być nocne poty, osłabienie, podatność na infekcje, ból gardła, chudnięcie, utrata apetytu, uczucie ciężkości i pełności.

Podział białaczki

Wyróżnia się białaczkę ostrą i przewlekłą. Kolejnym podziałem jest białaczka limfatyczna, limfoblastyczna i szpikowa. Jeśli chodzi zaś o klasyfikację typów, to mamy ostrą białaczkę szpikową, ostrą białaczkę limfoblastyczną, przewlekłą białaczkę szpikową oraz przewlekłą białaczkę limfatyczną.

Leczenie białaczki

Po zaobserwowaniu u siebie niepokojących objawów, należy niezwłocznie udać się do lekarza. Diagnostyka białaczki obejmuje badanie krwi w szpiku i krwi obwodowej, biopsję szpiku kostnego oraz badanie histopatologiczne. Jeśli chodzi zaś o leczenie, to stosuje się przede wszystkim chemioterapię oraz leki farmaceutyczne, w zależności od typu białaczki i jej stadium. Czasami konieczny jest przeszczep szpiku kostnego.